Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


ESIF – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT ČR)

 

Název projektu: 

Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK 

Klíčová aktivita 3: Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů 

 

Kód projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965

 

Hlavní řešitel: 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

 

Členové řešitelského týmu za KAMV:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

 

Řešitelské pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Doba trvání projektu: 

2018–2020

 

Cíl projektu:

Dostupné z: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1539.html