Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


MŠMT ČR: IRP – tematický okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

 

 

Název projektu: 

Strategický přístup k managementu vzdělávání

 

Hlavní řešitel: 

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

 

Členové řešitelského týmu:

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA

 

Řešitelské pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Doba trvání projektu: 

2019–2020

 

Cíle projetu: 

Harmonizace obsahu a profilace studijních opor vybraných předmětů studijního programu Andragogika a management vzdělávání v souladu s jejich akreditací a se zaměřením na strategický přístup k managementu vzdělávání – vytvoření nových interaktivních studijních opor (studijních textů a e-knih) s využitím současné odborné literatury z oblasti managementu vzdělávání a strategického řízení a vedení vzdělávacích organizací. 

Využití multimédií ve studijních oporách se zachycenými rozhovory a skupinovými diskusemi s vedoucími pracovníky školských a dalších vzdělávacích organizací vedených na témata předmětů s akcentem na deklarovaná řešení problémů v praxi ve srovnání s aktuální odbornou literaturou a legislativou a s akcentem na samostatnou práci studentů na základě zachycených příkladů.