Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


8. ročník mezinárodní konference Vzdělávání dospělých 2018 – transformace v éře digitalizace a umělé inteligence

(Adult Education 2018 – transformation in the era of digitization and artificial intelligence)


Záštita (auspices):

rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Termín konání (the date of the event):

11. a 12. prosince 2018, Praha (Václavské náměstí 31)

11 and 12 december 2018, Prague (Václavské náměstí 31)


Seznam přijatých referátů
Program konference VD 2018
Sborník VD 2018
Žádáme o dodržení délky prezentace v rozsahu 10 minut.

>> Informace pro přispěvatele <<

>> Informations for contributors <<Pořadatel (organizer):

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností (předchozí ročníky byly zařazeny do databáze Web of Science)


Organizaci zabezpečuje:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedf. UK


Tematické bloky konference:


Thematic blocks of the conference:


Odborní garanti:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., předseda České andragogické společnosti


>> Vědecký výbor konference <<

>> Scientific Committee of the Conference <<


>> Informace k platbě <<

>> Payment information <<Konferenční poplatek:

2500 Kč

100 EUR


Čísla bank. účtů:

1. pro české účastníky:

Majitel účtu: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Banka: Komerční banka, a. s.

Adresa banky: Spálená 51, Praha 1, 110 00

Číslo účtu: 85236011/0100

VS: 894718

Do poznámky uveďte jméno účastníka.


Bank account number

2. pro zahraniční účastníky, kteří platí v EUR:

Name and Address of the Acount holder: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Name of Bank: Komerční banka, a. s.

Address of Bank: Spálená 51, Praha 1, 110 00

SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ7101000000435903560247

VS: 894718

Enter the participant’s name in the note.


Seznam referátů na konferenci VD 2018
Program konference VD 2018

>> Fotogalerie <<