Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Mezinárodní vědecká konference


Vzdělávání dospělých 2016

Adult Education 2016


Informace o konferenci
Program konference
Vědecký výbor
Záštita MŠMT
Informace pro přispěvatele
Publication – Proceedings Adult Education 2016