Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Mezinárodní vědecká konference


Vzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn

Adult Education 2017 – in times of resonant social changes (IAEC 2017)


Vědecký výbor
Program konference VD 2017
Publication – Proceedings Adult Education 2017