Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu
Adult Education 2019 – in the context of professional development and social capital

9. ročník mezinárodní vědecké konference


Záštita (auspices):

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, Univerzita Karlova


Odborní garanti:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
předseda České andragogické společnosti, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy


Termín konání (the date of the event):

11. a 12. prosince 2019, Praha (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Myslíkova 7)


Pořadatel konference:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností


Organizaci zabezpečuje:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká andragogická společnost, Praha


Tematické bloky konference a garanti:


Výstupy:

Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku Vzdělávání dospělých 2019 (ISBN 978-80-906894-8-0 a ISSN 2571-3841).
Předchozí ročník byl zařazen do databáze Web of Science a ročník 2018 byl zaslán k indexaci do Scopus.


Ke stažení:

Přihláška

Vědecký výbor konference

Informace pro přispěvatele

Informace o konferenci WORD / PDF

Program VD konference 2019


Konferenční poplatek:

2500 Kč

100 EUR

(zahrnuje účast na konferenci a publikování jednoho příspěvku ve sborníku)

Platební podmínky / Payment terms