Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Konference KAMV 2018


VII. ročník mezinárodní odborné konference

Proměny edukačních situací a jejich konceptualizace

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Myslíkova 7, 110 00 Praha 1


Termín konání:

Praha, 23. a 24. 4. 2018


Odborný garant konference:

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

>> Informace o konferenci <<

>> Sborník příspěvků konference KAMV 2018 <<