Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Vedení katedry:


prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA - vedoucí katedry; garant studijních programů Školský management, Management vzdělávání a Andragogika a management vzdělávání

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. - zástupkyně vedoucího

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA - tajemnice katedry

Bc. David Mück - vedoucí sekretariátu katedry


Profesoři:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA


Docenti:

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.


Koordinátorka kurzů CŽV:

Mgr. Danuše Dvořáková


Odborní asistenti:

RNDr. Jindřich Kitzberger

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph.D.

PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.

PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

RnDr. Ing. Eva Urbanová


Externisté a doktorandi:

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Mgr. Jiří Kopecký

PhDr. Mgr. Roman Liška

RNDr. Eva Marková

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA

JUDr. Lenka Papíková

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.

PhDr. Jiří Vronský

Ing. Pavel Zeman