Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Kurz Artefiletika II

Kurz Artefiletika II je určen absolventům kurzu Artefiletika I. Zúčastnit se mohou pochopitelně i ti zájemci, co neprošli prvním kurzem. Hlavním cílem je ROZŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH V PRVNÍM KURZU ARTEFILETIKY. Budeme pokračovat V PROHLUBOVÁNÍ TEORETICKÉHO RÁMCE ARTEFILETIKY A VYMEZENÍ JEJÍHO PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ VE VZTAHU K ARTETERAPII. Zároveň si účastníci kurzu vyzkouší VÝTVARNÉ AKTIVITY, které mohou následně využít a realizovat ve své praxi (PROFESNÍ ROZVOJ), nadstavbou je i osobní přínos (OSOBNOSTNÍ ROZVOJ) při využití artefiletických metod. Kurz má SEBEZKUŠENOSTNÍ CHARAKTER – frekventanti tvoří na zadané téma a na sobě zakouší techniky a postupy pro artefiletiku charakteristické. ARTEFILETIKA JAKO ZÁKLAD K VYPRACOVÁNÍ KULTURNÍ A OSOBNÍ CITLIVOSTI A SEBE/POZNÁNÍ. Velmi důležitou roli bude hrát SDÍLENÍ NÁPADŮ A ZKUŠENOSTÍ Z PEDAGOGICKÉ PRAXE JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ (VZÁJEMNÉ OBOHACENÍ A PODPORA).


1. SETKÁNÍ/ JEN SI TAK HRÁT...

HRAVOST a NÁHODA jako základní stavební prvek VÝRAZOVÉ HRY A PEDAGOGICKÉHO DÍLA. Hledání výtvarných i osobnostně individuálních souvislostí v původně iracionálním/ne zcela srozumitelném/ hravém zadání tématu. PODPORA FANTAZIE A ROZVÍJENÍ PŘEDSTAV. Využití náhody ve výtvarné tvorbě.


2. SETKÁNÍ/ KDYŽ BARVY ZNĚJÍ

VÝRAZ BAREV v proměnách HUDEBNÍHO DÍLA, HUDBA JAKO TÉMA pro výtvarné vyjádření. EXPRESIVNÍ INTERPRETACE a její využití v artefiletice. Umělecké cítění a prožitek. POETOTERAPIE a práce se slovem. UMĚLECKÝ KONCEPT A PREKONCEPT jako základní stavební prvky artefiletiky. Chápání a přijímání druhého i sebe (respekt, tolerance, trpělivost). Subjektivní a intersubjektivní roviny výtvarného výrazu. Vidění, pro-cítění, slyšení a mezipředmětové/oborové vazby – kontexty a PŘESAHY DO UMĚNÍ 20. A 21. STOLETÍ (výtvarné umění, hudba, film, divadlo, poezie, beletrie apod.).


3. SETKÁNÍ/ HRANICE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

Ohraničení sebe skrze VÝRAZOVOST VÝTVARNÝCH PROSTŘEDKŮ. Kdo jsem já? Kdo jsi ty? Význam SOCIOKOGNITIVNÍHO KONFLIKTU v artefiletice a nutné předpoklady pro jeho uplatnění. Způsoby a možnosti INTERPRETACE VÝTVARNÉHO DÍLA v artefiletice. Využití a využívání VÝTVARNÉHO JAZYKA v artefiletice. HRANICE ARTETERAPIE A HRANICE ARTEFILETIKY.Rozsah semináře: 12 hodin (9:00 - 12:30, 3 setkání)

Datum konání: 19. 11., 26. 11., 3. 12. 2018

Cena kurzu: 1 600 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, Spálená 79/10, Praha 1, 116 39

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<