Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

    PŘEHLED KURZŮ POŘÁDANÝCH KATEDROU ANDRAGOGIKY
    A MANAGEMENTU VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

     Zobrazit nabídku můžete zde

NÁZEV KURZU

LEKTOR

TERMÍN KONÁNÍ

Zvládání konfliktních situací

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

17. 1. 2020

Time management pro pedagogické pracovníky

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

21. 1. 2020

Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.

PaedDr. Michal Kolář

7. 4., 8. 4., 14. 4.
 a 13. 5. 2020

Sociálně-právní problematika pedagogické praxe

JUDr. Lenka Papíková

24. 3. 2020

Využití ICT ve škole

PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

20. 3. 2020

Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků

PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

7. 5. 2020

Práce s datovou schránkou

RNDr. Ing. Eva Urbanová

19. 6. 2020

Přijímací řízení do škol

RNDr. Ing. Eva Urbanová

28. 2. 2020

Přijímací řízení do škol

RNDr. Ing. Eva Urbanová

27. 3. 2020

Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů? 

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

17. 3. 2020 

Efektivní porady a skupinová setkání

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

5. 3. 2020

Vedení spisové služby ve školách v souvislosti
 s GDPR

RNDr. Ing. Eva Urbanová

24. 4. 2020

Efektivní vedení lidí – Leadership 

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.,MBA

21. 4. 2020

Pedagogický pracovník v roli
 projektového manažera 

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.

19. 3. 2020

Základy koučingu pro pedagogické pracovníky

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

26. - 27. 6. a
 4. - 5. 9. 2020

Moderní trendy v prezentačních dovednostech

Ing. Ondřej Staněk

25. 5. 2020

Marketingové řízení školy

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

21. 4. 2020

Tvorba moderních powerpointových prezentací

Ing. Ondřej Staněk

9. 6. 2020