Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


MODERNÍ TRENDY V PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTECH

 

ANOTACE:

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout nový pohled na využití vizuálních prezentací ve výuce. Efektivita prezentačních dovedností vychází z premisy, že prezentace a její pojetí je podmíněno specifiky cílové skupiny, pro kterou je prezentace určena. Důležité je pracovat s pozorností žáků, jejich emocemi a rozvíjet jejich myšlení. Účastníci se naučí připravovat didakticky funkční a zajímavou strukturu a obsah prezentace, analyzovat dynamiku skupiny žáků (studentů), osvojí si metody pro jejich zaujetí a poznají význam verbální i neverbální komunikace při vyučování. Rovněž získají dovednosti důležité pro sebevědomé prezentování a vystupování před větší skupinou žáků.

 

Tematické bloky:

  1. Analýza publika a její důležitost (1 h)
  2. Zásady udržování pozornosti a práce s ní (1 h)
  3. Tvorba struktury prezentace (1 h)
  4. Řeč těla (1 h)
  5. Základní techniky modulace hlasu (1 h)
  6. Nácvik (1 h)

 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novým přístupem k veřejnému vystupování, v němž hlavní roli hraje zodpovědnost prezentujícího za udržování pozornosti publika a jeho podrobná analýza.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

 

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

 

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu:  1 980 Kč

Lektor: Ing. Ondřej Staněk

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

>> Přihláška <<