Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Management školy – informační technologie

Vzdělávací program je zaměřený na projektové řízení zavádění informačních technologií do školských zařízení. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním projektů v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti využití informačních technologií ve výuce a seznámením s možnostmi současných platforem.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku správného nastavení požadavků škol, definováním vhodných kritérií úspěšnosti, sestavením jednotlivých projektů, parametrizaci jejich zadání a následné realizaci. Projekty využití informačních technologií ve výuce jsou přínosné pro pedagogy, vedení školy, studenty a žáky s respektováním současných možností s cílem utvářet přiměřené a efektivní digitální prostředí, umožňující všem účastníkům rychlejší a bezpečnou práci s daty, aplikacemi a dostupnými moderními digitálními platformami. Řízení projektů informačních technologií a podpora digitalizace je nedílnou součástí kvalitního managementu školy. Nicméně se vyskytují i kritické názory k přílišné digitalizaci, které budou ve vzdělávacím programu detailně rozebrány a diskutovány.

Vzdělávací program vychází z teorie informačních technologií, uvádí význam jejich zavádění, zabývá se úskalím realizačních projektů, rozebírá návratnost investic do digitalizace a snaží se nastínit možné cesty pro vedoucí projektů, zahrnuje také analýzy současných trendů, které jsou podkladem pro plánování rozvoje všech účastníků školních procesů. Pozornost je věnována jednotlivým platformám, jejich využití v praxi a dále též k porozumění těmto digitálním platformám z hlediska efektivního řízení jejich zavádění.


Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:


Lektor: PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 29. 11. 2019 od 9:00 hod

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 107

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<