Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Management školy – motivace a rozvoj pracovníků ve školství

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku motivace a rozvoje pracovníků školy s cílem získat a udržet nejlepší pracovníky a zaměstnance s využitím vhodných metod odměňování, oceňování a dalšího rozvoje a odlišit se tak od dalších škol. Uplatňování programů efektivního řízení zaměstnanců a popřípadě programů talent managementu pro podporu nadaných pracovníků umožňuje najít vhodné cesty ke zvýšení efektivity výuky, spokojenosti studentů i vedení školy a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné. Řízení zaměstnanců je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.

Vzdělávací program vychází z obecné teorie řízení lidských zdrojů, uvádí význam řízení nadaných a talentovaných pracovníků v prostředí školy, zahrnuje základní rozbor a analýzy současných přístupů, které jsou podkladem pro plánování rozvoje všech pracovníků. Pozornost je věnována jednotlivým metodám identifikace, rozvoje a udržení zaměstnanců v praxi a dále též k porozumění kultury organizace a nastavení systematického procesu PR školy v souvislostech rozvoje zaměstnanců.


Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:


Lektor: PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 20. 9. 2019 od 9:00 hod

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<