Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Management školy - Marketingové řízení

Vzdělávací program vás provede aktuálními teoretickými a praktickými otázkami souvisejícími s marketingovým řízením školy jako nástroje podpory image a účinné komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy. Uplatňování marketingového přístupu vám umožní lépe poznat cílové skupiny, najít vhodné cesty ke komunikaci s nimi a posílit kvalitní management školy.

Lektor: Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 29. 3. 2019

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, Spálená 10, Praha 1, SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<