Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Time management pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretická východiska a postupy time managementu související s řízením času ředitelů škol a školských zařízení, jejich zástupců a dalších pedagogických pracovníků. Cílem je  napomoci těmto pracovníkům zefektivnit a zkvalitnit pracovní výkon, uvědomit si priority a umět nastartovat vybalancování osobního a pracovního života jako předpokladu k efektivnějšímu výkonu. Pozornost je věnována individuální analýze času, odhalování slabých míst (činností, které spotřebovávají čas  a nepřinášejí požadovaný efekt), stanovování priorit z hlediska pracovních činností a zavádění změn potřebných k vytvoření rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (WLB).  

 

Tematické bloky:
Time management

(2 vyučovací hodiny)

 

Postupy TM

(2 vyučovací hodiny)

 

Work-life balance

 

Vzdělávací cíl a cílová skupina:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům, ředitelům škol a školských zařízení a jejich zástupcům teoretický náhled, praktické informace a dovednosti z oblasti Time managementu za účelem zvýšení efektivity jejich práce.

 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.


Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu: 1 980 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<