Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Management školy - Time management

Vzdělávací program vás provede problematikou time managementu, analýzou a nastavením osobního časového managementu, procesem sebeřízení na základě jednotlivých kroků procesu změn s podporou praktických příkladů a ukázek k dosahování vašich cílů pracovních a osobních, abyste se cítili lépe, byli efektivnější a výkonnější.

Lektor: Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin

Datum konání: 10. 12. 2019 od 9:00 hod

Cena kurzu: 1 200 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<