Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II.

 

Kurz je rozšířením problematiky kurzu „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I“, kde bylo cílem intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních – neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.
Kurz  „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II“ připravuje účastníky kurzu k řešení situací, které by měla zvládnout škola sama.  

 

 

PRVNÍ DEN (8 hod.)

modul E – Komunitní model práce – bezpečné klima,
modul A – První pomoc při šikanování, prohloubení,
modul D – Metodická podpora, prohloubení
 
Cíl profesní připravenosti: Zkvalitnit a upevnit připravenost na první pomoc při počáteční šikaně až do 3. stádia

 

 

DRUHÝ A TŘETÍ DEN (2 x 8 hod.)

modul C – Práce se třídou s počáteční podobou šikanování
 
Cíl profesní připravenosti:
Orientace v prvních dvou difuzních stadiích šikany.
Kvalifikovaný pohled na intervenční programy externích pracovníků ve třídách, kde je počáteční šikana. Inspirace pro práci ve třídních hodinách.
Poznámka: Připravenost na praktické zvládnutí rámcového třídního programu (RTP) vyžaduje rozšířený modul (alespoň pět dní) zaměřený na práci se skupinou. Těžištěm by mělo být odzkoušení na sobě, a to alespoň částečně základního intervenčního programu (ZIP), z něhož vychází rámcový program. Důležité je rovněž plánování a vytvoření vlastního programu podle diferenčních kritérií a zácvik v některých technikách.
 

 

ČTVRTÝ DEN (8 hod.)

modul F – Kořeny, příčiny a podmínky šikanování
modul B – Školní program proti šikanování
modul G – Sdílení závěrečných prací – orientační posouzení výsledků programu
 
Profesní připravenost: Odborná připravenost na účast při vytváření školního programu proti šikaně. Hlubší porozumění praktickým a metodickým problémům šikany.
 
Metody výuky:
Program se odehrává v rámci komunitního modelu práce (KMP). KMP vede nejenom k efektivní výuce, ale i k porozumění podstaty KMP – metody vyššího řádu, která umožňuje předcházet, mírnit či léčit školní šikanování.      
Komunitní model práce je demokratickou formou řízení meziosobních vztahů v určité jednotce, v tomto případě ve skupině frekventantů kurzu. V rámci programu budou využívány základní komunitní principy.
 
Od absolventů programu očekává připravenost k řešení situací, které by měla škola zvládnout sama. Hlavní okruhy kompetencí (způsobilostí) jsou následující:
 

 

 

Rozsah semináře: 32 vyučovacích hodin
Datum konání: 18. a 19. 2. a 25. a 26. 3. 2020
Cena kurzu: 6 900 Kč
Lektor: PaedDr. Michal Kolář
Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106
Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Kurz je akreditován MŠMT
 
PODMÍNKA ÚČASTI: ABSOLVOVÁNÍ KURZU ODBORNÉ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY I.

 

>> Přihláška <<