Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK V ROLI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

 

ANOTACE:

Cílem kurzu/vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání v obecném i praktickém pojetí se základními principy řízení projektů v rámci jejich životního cyklu a v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu. Důraz je kladen na základní terminologii v oblasti řízení projektu, na oblast projektového řízení, procesy projektového managementu, fází projektu, řízení projektových prací, projektovou kontrolu a uzavření projektu. Součástí je i téma osobnosti projektového manažera, jeho etiky a certifikace. Absolvování kurzu/vzdělávacího programu by pak mělo přispět ke komplexnímu pochopení všech základních aspektů projektového řízení a mělo by být návodem pro začínající projektové manažery v praxi.

 

Tematické bloky:

 

  1. Projekt, jeho příprava a plánování – 2 hodiny
  2. Rozpočet projektu – 1 hodina
  3. Realizace projektu, komunikace a pracovní porady – 1 hodina
  4. Monitorování, kontrola a proces uzavření projektu – 1 hodina
  5. Řízení projektu, styly vedení – 1 hodina
  6. Projektový manažer, etika v práci manažera – 2 hodiny

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky v obecném i praktickém pojetí se základními principy řízení projektů v rámci jejich životního cyklu a v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu.

 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé MŠ, učitelé 1. st. ZŠ, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

 

 

Rozsah semináře: 8 hodin

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu:  2 400 Kč

Lektor: PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

>> Přihláška <<