Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV


Práce s datovou schránkou

Cílem kurzu

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v práci s datovou schránkou z pohledu orgánu veřejné moci, obeznámit je se správným postupem při práci s datovými zprávami, upozornit na jiný okamžik doručení do datové schránky orgánu veřejné moci a fyzické nebo právnické osoby. Zároveň krok za krokem a na praktických příkladech v testovací datové schránce provede účastníky jednotlivými procesy práce s ní.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:


Obsah kurzu

V roce 2017 se školy staly díky legislativním změnám orgány veřejné moci, což jim přineslo změny v práci s datovou schránkou, kterou měly předtím zřízenou buď jako právnické osoby nebo vůbec. Bez ohledu na zřizovatele, byl všem školám zřízen nový typ datové schránky – datová schránka orgánu veřejné moci. Školám přináší nové povinnosti, zejména přednostní využívání tohoto komunikačního kanálu při odesílání dokumentů jakékoliv osobě/instituci, která má datovou schránku zřízenou a zpřístupněnou.


Tematické bloky:

1) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy k tomuto zákonu (3 vyučovací hodiny)

2) Praktický dopad zákona č. 300/2008 Sb. na školy a příklady z praxe (3 vyučovací hodiny)


Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 18. 10. 2019 od 9:00 hod

Cena kurzu: 1650 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Kurz je akreditován MŠMT.


>> Přihláška <<


V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem či telefonicky. Ráda zodpovím Vaše případné dotazy.

Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Tel: +420 773 246 766