Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Prevence syndromu vyhoření pro učitele

Syndrom vyhoření - definice, mechanismus vzniku, aktivace stresových os a jejich vliv na organismus a osobnost pedagoga.

Varovné signály, diagnostika/autodiagnostika syndromu vyhoření u učitele, cvičné vyplnění diagnostických nástrojů a cvičné mapování výskytu projevů u jednotlivých účastníků, diagnostika syndromu vyhoření - MBI-ES, Inventář syndromu vyhoření (Tošner, Tošnerová), kolo balanční rovnováhy, dále metody autodiagnostiky sebereflexe (sebereflexivní deník, sebereflexivní inventář, sebereflexivní rozhovor, profesní portfolio). Reflexe výsledků procvičení.

Metody/techniky prevence syndromu vyhoření, procvičení v modelových situacích, reflexe a sebereflexe.


Lektor: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 17. 1. 2020 od 9:00 hod

Cena kurzu: 900 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<