Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

 

Anotace

Kurz má 2 základní cíle: v teoretické rovině ukázat na obvyklé znaky a příčiny vyhoření a pomocí různých metod sebepoznání a prevence navést účastníky k cestě zpět do stavu rovnováhy mezi výdejem a příjmem energie a odbourání stresorů vedoucích k vyhoření.

 

Tematické bloky:

Vzdělávací cíl: 

Účastníci:

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu: 2 300 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1

Lektor: PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.


>> Přihláška <<