Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Přijímací řízení do ak. roku 2020/2021. 

Přihlášku lze podat do 29. 2. 2020. 

Obecné informace:  https://pedf.cuni.cz/PEDF-1478.html


Školský management –  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22484

Andragogika a management vzdělávání (prezenční studium) –  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22132

Andragogika a management vzdělávání (kombinované studium) –  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=2a4d21adc43e1d41d55a6ff344d8ff54&tid=1&do=detail_obor&id_obor=22133