Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV


Přijímací řízení do škol

Cílem kurzu

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v základních právních předpisech při rozhodování ředitele školy ve správním řízením, obeznámit je se správným postupem a jednotlivými procesními kroky u přijímání uchazečů do škol, upozornit na vliv správního řízení na chod školy a také na aplikační nejasnosti i nejčastější pochybení, k nimž během správního řízení dochází. Zároveň krok za krokem a na konkrétních příkladech provede účastníky procesem založení a vedení spisu i tvorby související dokumentace.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:


Obsah kurzu

K základním povinnostem ředitelů škol v regionálním školství patří orientace v problematice správního řízení, jelikož ředitelé škol neustále rozhodují o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů. Díky častých legislativním změnám je třeba se v této oblasti neustále vzdělávat. Přijímací řízení je oblast správního řízení, která aktuálně prochází velkými legislativními změnami, takže je třeba jí věnovat zvláštní pozornost..


Tematické bloky:

1) Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (1 vyučovací hodina)

2) Správní orgány ve škole (1 vyučovací hodina)

3) Rozhodování o přijetí/nepřijetí dle školského zákona (2 vyučovací hodiny)

4) Přijímání do škol dle správního řádu (2 vyučovací hodiny)


Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 22. 3. 2019

Cena kurzu: 1650 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Kurz je akreditován MŠMT.


>> Přihláška <<


V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem či telefonicky. Ráda zodpovím Vaše případné dotazy.

Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Tel: +420 773 246 766