Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Přijímací řízení

Písemné přijímací zkoušky proběhnou v úterý 16. června 2020 (Bc.) a v úterý 23. června 2020 (Mgr.).