Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Přípravné kurzy – pro bakalářský studijní program Školský management a pro magisterský studijní program Andragogika a management vzdělávání. Budou realizovány v březnu 2020.