Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám na Katedře andragogiky
 a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Chcete se připravit na odbornou přijímací zkoušku (oborový test) pro akademický rok 2020/2021? 

Přihlaste se do přípravného kurzu zde

Termíny a místa konání podle studijních programů:

1) Bakalářský studijní program Školský management

Kurz se skládá ze dvou bloků a bude realizován: 

v úterý 17. 3. 2020 (14:30 – 18:00 hod.), Myslíkova 7, Praha 1 (přízemí, místnost M006) a v pondělí 6. 4. 2020 (14:45 – 18:00 hod.), Magdalény Rettigové 4, Praha 1 (2. patro, místnost R217).

2) Navazující magisterský studijní program Andragogika a management vzdělávání

Kurz se skládá ze dvou bloků a bude realizován: 

v pondělí 23. 3. 2020 (14:30 – 18:00 hod.), Myslíkova 7, Praha 1 (přízemí, místnost M006) a v pondělí 6. 4. 2020 (14:45 – 18:00 hod.), Myslíkova 7, Praha 1 (přízemí, místnost M006).

Kontakty a další informace:

Garanti: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA a PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA   

Kontaktní osoba: RNDr. Ing. Eva Urbanová

E-mail:   eva.urbanova@pedf.cuni.cz

Přihlášku zašlete nejpozději do 5. 3. 2020 na e-mail  danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Forma výuky: prezenční 

Jazyk výuky: čeština 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Poplatek za kurz: 2 000,- Kč

Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.