Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR (APVV SR)
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA SR)
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
4EU+ (Charles University Minigrants 2020)
MŠMT ČR: IRP Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
ESIF – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT ČR)
ESIF – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT ČR) Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce