Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Sociálně právní aspekty pedagogické praxe

Předmět Sociálně právní aspekty pedagogické praxe se zaměřuje na aktuální oblasti práva pro pedagogickou praxi v kontextu sociálně právní problematiky ve vztahu k prevenci a ochraně dětí a mládeže. Absolvent kurzu získá poznatky z oblasti školského práva, sociálně právní problematiky, pracovního práva a ze základních bezpečnostních předpisů pro provoz školských a vzdělávacích zařízení. Na příkladech jsou objasněny zásady aplikační praxe nejfrekventovanějších zákonných ustanovení z uvedených právních odvětví. Kurz reflektuje společenskou sociální problematiku a současné potřeby praxe ve školách a školských zařízeních, rovněž rozšiřuje obsah vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Cílem kurzu je navázat na již získané právní základy a základní právní terminologii tak, aby mohli pedagogové aktivně a správně pracovat s vybranými právními normami a aplikovat je do školské řídící praxe i školské poradenské činnosti, při prevenci, jakož i vnímat právní důsledky jednání samostatného právnického subjektu, kterým školská a vzdělávací zařízení jsou.

Lektor: JUDr. Lenka Papíková

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 11. 11. 2019 od 9:00 hod

Cena kurzu: 1 000 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<