Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky proběhnou na KAMV v pondělí 1. června 2020 (pro Mgr.) a ve čtvrtek 4. června 2020 (Bc.). Závěrečné zkoušky pro DVPP pak v úterý 2. června 2020. Časový harmonogram obdrží každý student individuálně.