Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


TVORBA MODERNÍCH POWERPOINTOVÝCH PREZENTACÍ

 

ANOTACE:

Vzdělávací program je zaměřený na tvorbu designových a vizuálně poutavých powerpoinotvých prezentací, které budou nejen plně podporovat edukační sdělení, ale budou rovněž odpovídat současným vizuálním nárokům. Zaměříme se na základní designové principy a jejich přenositelnost do praxe, zjistíme, jak a jestli využívat obrázky, uvědomíme si důležitost kontrastu pro přitahování pozornosti publika a ukážeme si, jak pracovat s textem v prezentacích. Designová čistota, jasnost a pochopitelnost prezentací hraje v současné pedagogice a didaktice zásadní roli.

 

 

Tematické bloky:

 

  1. Pozornost publika a její udržování u powerpointových prezentací (0,5 h)
  2. Základní designové principy (2 h)
  3. Obrázky v prezentacích (1 h)
  4. Důležitost prázdného prostoru pro design (0,5 h)
  5. Velikost textu a používání odrážek (0,5 h)
  6. Animace a přechody (0,5 h)
  7. Techniky práce s PowerPointem pro zvýšení efektivity (1 h)

 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s principy tvorby designových prezentačních slidů, které dokáží kýženou informaci komunikovat jednoduše, rychleji a pro posluchače atraktivněji.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

 

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

 

 

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu:  1 980 Kč

Lektor: Ing. Ondřej Staněk

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu


>> Přihláška <<