Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV


Univerzita třetího věku

Vzdělávací program je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychologie stárnutí jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů a technik podporujících zvládání projevů stáří a stárnutí za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života.

>> AKTIVNÍ A ZDRAVÝ ŽIVOT VE VYŠŠÍM VĚKU - vzdělávací program PDF<<

>> AKTIVNÍ A ZDRAVÝ ŽIVOT VE VYŠŠÍM VĚKU - vzdělávací program DOC<<


Rozsah semináře: 22 vyučovacích hodin (6 x 3 vyučovací hodiny a 4 hodiny exkurze)

Datum konání: : 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12. 2019; datum a místo exkurze budou upřesněny

Cena kurzu: 500 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Spálená 10, Praha 1

Výstup: Na závěr kurzu účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování se slavnostním předáním v prostorách historického Karolina


>> Přihláška <<