Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV

>> Přihláška <<


Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – na neuspokojivou přípravu zodpovědných pracovníků ochránit žáky a pedagogy před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů.

Cílem je:


Řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně

Cílem základního (úvodního) kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání.

(Podrobnější informace najdete v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany. Elektronická verze textu je dostupná na internetu.)

Kurz reaguje na absenci systematického vzdělání v této oblasti. Čtyřdenní program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly:

Odborným garantem koncepčního pětiúrovňového vzdělání a lektorem kurzu je Dr. Michal Kolář – specialista na řešení školního násilí a šikanování.

Rozsah semináře: 32 vyučovacích hodin

Datum konání: 16. a 17.04. 2019 v SP 107, 2. a 16. 5. 2019 v SP 106

Cena kurzu: 2 500 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, Spálená 10, Praha 1

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

>> Přihláška <<