Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Průběžné vzdělávání – CŽV


Zvládání konfliktních situací

Cílem kurzu

Cílem vzdělávacího programu je osvojit si účinné strategie pro prevenci a zvládání typických konfliktních situací ve školním prostředí při komunikaci dospělými osobami v pedagogickém procesu, tj. převážně s rodiči, kolegy, nepedagogickými pracovníky, vedením školy


Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na praktický výcvik v řešení konfliktů v komunikaci s rodiči, kolegy a vedením školy. Účastníci se seznámí s druhy konfliktů a účinnými strategiemi a způsoby jejich řešení. Zároveň budou vedeni k sebezkušenostnímu přístupu a práci s vlastními představami a případnými prekoncepty. Účastníci pochopí a budou schopni aplikovat vhodné strategie při jednání s různými skupinami osob a budou schopni identifikovat možné konfliktní situace, účinně jim předcházet a případně najít vhodná další řešení.


Teoretická část: 3,5 hodiny

Praktická část: 4 hodiny

Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny


Rozsah semináře: 7 hodin

Datum konání: 17. 1. 2020, od 9:00 do 16:00

Cena kurzu: 1900 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektor: Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.


>> Přihláška <<


V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem či telefonicky. Ráda zodpovím Vaše případné dotazy.

Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Tel: +420 773 246 766