Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů

Zveřejněno: 2020-11-16 17:17:33

Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů?

 

Kurz je zaměřen na využití a zvládnutí používání technik a nástrojů pro rozvoj kompetencí učitelů všech typů škol s důrazem na sdílení dobré praxe. Díky využití MOODLE je možné proces rozvoje velmi přesně zacílit na zjištěné předpoklady případně nedostatky (propracovaný systém evaluace zaměřený na požadované znalosti, dovednosti a postoje dle požadavků ČŠI) a tím velmi efektivně rozvíjet klíčové kompetence pedagogů pomocí sdílení dobré praxe. Vybudovat ze školy nejen učící, ale i učící se organizaci.  

 

TEMATICKÉ BLOKY

  • Úvod do kurzu, pojmenovat své potřeby, cíle kurzu, očekávání
  • Jak realizujeme sdílení dobré praxe ve škole? V čem jsou bariéry a možnosti sdílení dobré praxe? 
  • V čem mohou být motivy pro pedagogy? Mapa přínosů a bariér.
  • Možnosti LMS MOODLE, poznat možnosti a zásady pro tvorbu distančních nástrojů, přehled funkcionalit MOODLE
  • Hledání cesty k využití, jak používat MOODLE v rozvoji kompetencí pedagoga? Abstraktní konceptualizace.
  • Vytvoření vzorového postupu. Jak prohloubit kompetence s využitím navrženého postupu?
  • Závěr kurzu, zhodnocení přínosů kurzu a aplikačních příležitostí, výběr klíčových poznatků pro vlastní praxi

 

Cílem vzdělávacího programu je zvládnout využití LMS MOODLE pro rozvoj kompetencí pedagogů.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

  • orientovat se v Learning Management Systému
  • zpracovat koncept pro realizaci sdílení dobré praxe ve škole
  • osvojit si práci s MOODLE 

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu: 1800 Kč

Lektor: Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, učebna SP 106 Spálená 79/10, Praha 1.

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT

 

Přihláška