Moderní trendy v prezentačních dovednostech

Zveřejněno: 2020-11-16 20:04:30

MODERNÍ TRENDY V PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTECH

 

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout nový pohled na využití vizuálních prezentací ve výuce. Efektivita prezentačních dovedností vychází z premisy, že prezentace a její pojetí je podmíněno specifiky cílové skupiny, pro kterou je prezentace určena. Důležité je pracovat s pozorností žáků, jejich emocemi a rozvíjet jejich myšlení. Účastníci se naučí připravovat didakticky funkční a zajímavou strukturu a obsah prezentace, analyzovat dynamiku skupiny žáků (studentů), osvojí si metody pro jejich zaujetí a poznají význam verbální i neverbální komunikace při vyučování. Rovněž získají dovednosti důležité pro sebevědomé prezentování a vystupování před větší skupinou žáků.

 

Tematické bloky:

 1. Analýza publika a její důležitost (1 h)
 2. Zásady udržování pozornosti a práce s ní (1 h)
 3. Tvorba struktury prezentace (1 h)
 4. Řeč těla (1 h)
 5. Základní techniky modulace hlasu (1 h)
 6. Nácvik (1 h)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novým přístupem k veřejnému vystupování, v němž hlavní roli hraje zodpovědnost prezentujícího za udržování pozornosti publika a jeho podrobná analýza.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • provést analýzu publika takovým způsobem, který je potřebný pro dobré stanovení správného způsobu veřejného vystoupení před danou cílovou skupinou
 • nahlížet na prezentaci jako na prodejní prostředek vhodný ke komunikaci informací
 • orientovat se v důležitosti řeči těla a aplikovat tyto poznatky do svého veřejného vystupování
 • efektivně strukturovat prezentaci tak, aby splnila kýžený cíl
 • pracovat se svým hlasem a jeho modulací

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu:  1 980 Kč

Lektor: Ing. Ondřej Staněk

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška