Pedagogická diagnostika pro učitele

Zveřejněno: 2020-11-16 16:59:00

 

Tematické bloky:

  • Definice a cíle pedagogické, resp. pedagogicko-psychologické diagnostiky (dg), role učitele a školní poradenské služby; právní a etické aspekty (1h)
  • Přehled základních diagnostických metod (klinické metody, školní zralost, dg inteligence, osobnostní dotazník HSPQ, dotazník studijního stylu, dotazník UoS) a jejich využití v různých pedagogických situacích (2 h)
  • Přehled diagnostických oblastí v praxi učitele – připravenost na školní docházku, výchovné a vzdělávací problémy, evaluace/hodnocení, diagnostika třídy, učitele, školy (4h)
  • Řízená diskuse k nejčastěji řešeným problémům účastníků (1h)

 

Vzdělávací cíl:

 

Účastníci:

Prohloubí si dovednosti při zachycení signálů během pedagogické práce se žákem či třídou.

Rozšíří si vlastní znalosti o rejstříku diagnostických metod a nástrojů a prohloubí si dovednosti při užívání konkrétních metod pedagogicko-psychologické diagnostiky.

Získají vyšší jistotu při volbě adekvátního postupu v diagnostice a intervenci.

Dosáhnou porozumění a efektivnější práci s diagnózou a prognózou ve spolupráci se školní psychologickou službou.

Prohloubí si dovednosti v oblasti autoevaluace pedagogického procesu.

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu: 2 300 Kč

Místo konání: PedF UK , Praha 1

Lektor: PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška