Pedagogická diagnostika pro učitele

Zveřejněno: 2020-11-16 16:59:00

Pedagogická diagnostika pro učitele

 

Pedagogická diagnostika - základní terminologie, postavení pedagogické diagnostiky v systému péče o žáka/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Fáze, varovné signály v diagnostice učitele.

Metody pedagogické diagnostiky a možnosti jejich využití v různých pedagogických situacích, praktické užití v modelových situacích.

Zpracování dat, stanovení pedagogické diagnózy, pedagogická prognóza, začlenění výsledků pedagogické diagnostiky do podpůrných opatření a plánu pedagogické podpory, případně do individuálního přístupu k žákovi, evaluace procesu.

Ukázky uplatnění konkrétního postupu pedagogické diagnostiky u konkrétního případu.

Příklady dobré praxe.

Kazuistický seminář, práce s konkrétními kazuistikami učitelů.

 

Lektor: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Rozsah semináře: 12 vyučovacích hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu: 1600 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška