Sociálně – právní problematika pedagogické praxe

Zveřejněno: 2020-11-16 16:46:08

Sociálně - právní problematika pedagogické praxe

 

Anotace:

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální oblasti práva pro pedagogickou praxi v kontextu sociálně právní problematiky ve vztahu k prevenci a ochraně dětí a mládeže. K základním manažerským dovednostem všech řídících pedagogických pracovníků náleží aplikační dovednosti z oblasti školského práva, sociálně právní problematiky, pracovního práva a všech bezpečnostních předpisů pro provoz školských a vzdělávacích zařízení. Posluchačům je poskytnut ucelený výklad a na příkladech objasněny zásady aplikační praxe nejfrekventovanějších zákonných ustanovení z uvedených právních odvětví.

Vychází z nutnosti inovace stávajícího systému vzdělávání pedagogických pracovníků, reflektuje společenskou sociální problematiku a současné potřeby praxe ve školách a školských zařízeních, rovněž rozšiřuje obsah vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.

 

Tematické bloky:

  1. Školské právo, školský zákon a související předpisy
  2. Rekapitulace bezpečnostních právních norem
  3. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, z. č. 359/1999 Sb. v úplném znění – základní pojmy, oznamovací povinnost
  4. Vymezení okruhu dětí, kterým je prioritně v rámci pedagogické praxe a sociálně-právní ochrany dětí nutné věnovat pozornost
  5. Právní důsledky postupu pedagogických pracovníků, analýza konkrétních případů, příklady aplikační praxe
  6. Možnosti ochrany dětí před trestnou činností 

 

Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávání pedagogů je navázání na již získané dovednosti v oblasti aplikace legislativy tak, aby řídící a další pracovníci ve školství a vzdělávacích zařízeních získali teoretickou a interpretační jistotu vzhledem k dynamickému vývoji školské legislativy a poznatky dokázali přeneseně aplikovat v běžné školské řídící praxi, při tvorbě vnitřních předpisů, v oblasti pracovního práva a poradenské činnosti.

Absolvent programu získá dále základní orientaci v oblasti sociálně právní ochrany dětí v kontextu s oznamovací povinností školy a vzdělávacích zařízení a poradenskou praxí.

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu: 1 980 Kč

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška