Efektivní vedení lidí - LEADERSHIP

Zveřejněno: 2020-11-16 20:02:13

EFEKTIVNÍ VEDENÍ LIDÍ – LEADERSHIP

 

Vzdělávací program se zabývá problematikou leadershipu jako klíčového předpokladu k naplňování poslání a vizí vzdělávacích organizací a vedením lidí jako funkcí/rolí vedoucích pedagogických pracovníků na různých úrovních řízení. Účastníci získají základy dovednosti strategického leadershipu a účinného vedení jednotlivců i týmů v prostředí vzdělávacích organizací.

 

Tematické bloky:

  1. Strategický leadership - vyvážené vedení na úrovni školy/školského zařízení, vztah ke strategickému řízení  vzdělávací organizace (1 hodina)
  2. Role a kompetence vedoucího pracovníka jako lídra - přehled a analýza vnějších a vnitřních faktorů (1 hodina)
  3. Účinné vedení jednotlivců a týmů a jeho specifika ve školském prostředí - vhodné styly vedení  a jejich využívání v praxi školy/školského zařízení (2 hodiny)
  4. Motivace a stimulace jako nástroje účinného vedení - vnitřní a vnější motivace pracovníků a jejich ovlivňování při dosahování cílů jednotlivců a školy (1 hodina)
  5. Efektivní komunikace lídra s pracovníky a s dalšími významnými partnery při zajištění efektivity vedení a výsledků (1 hodina)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

  • orientovat se v problematice leadershipu na úrovni vzdělávací organizace, 
  • využívat vhodně a vyváženě různé styly vedení, 
  • využívat techniky komunikace a nástroje motivace při vedení pracovníků,
  • aktivně si osvojovat další manažerské techniky potřebné pro efektivní vedení lidí.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu:  2 800 Kč

Lektor: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA

Místo konání: PedF UK Praha

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška