Aktivní a zdravý život ve vyšším věku


CHARAKTERISTIKA PROGRAMU:

Program je zaměřen na problematiku aktivního a zdravého stárnutí. V teoretické části se účastníci seznámí s teoretickými východisky aktivního a zdravého stárnutí, jednotlivými aspekty a výzvami, které s sebou aktivní a zdravé stárnutí přináší. Účastníci budou rovněž seznámeni s funkčními změnami ve stáří (změnami zdravotního stavu) a možnostmi zdravotního a sociálního zabezpečení ve vyšším věku. V rámci praktických cvičení si účastníci osvojí techniky a doporučení podporující aktivní a zdravé stárnutí. Součásti programu jsou tři exkurze v rozsahu 3x5 hodiny.


ČASOVÝ A OBSAHOVÝ PLÁN PROGRAMU:

Jedná se o jednosemestrální program v rozsahu 27 hod.; 3x4 hod. teorie a 3x5 hod. exkurze.

Obsah programu
  1. Teoretická východiska aktivního a zdravého stárnutí
  2. Aktivní a zdravé stárnutí v mezinárodních a národních strategických dokumentech a akčních plánech
  3. Potřeby lidí vyššího věku
  4. Změny zdravotního stavu ve vyšším věku a možnosti hodnocení funkčního stavu ve vyšším věku
  5. Zdravotní péče a sociální služby ve vyšším věku
  6. Sociální izolace a osamělost
  7. Smysluplné činnosti a možnosti (případně bariéry) aktivního zapojení do společnosti ve vyšším věku

Rozsah programu: jednosemestrální, 27 hod., 3x 4 hod. teorie, 3x 5 hod. exkurze
Podmínky přijímání: věk 60+; středoškolské vzdělání
Počet účastníků: 20
Garant programu: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Datum konání: Bude upřesněno
Cena programu: 600 Kč
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Spálená 10, Praha 1
Způsob zakončení: závěrečná písemná práce
Výstup: Na závěr programu účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování se slavnostním předáním v prostorách historického Karolina


Odkaz na přihlášku naleznete zde: Přihláška


V případě dotazů kontaktujte Mgr. Vladimíru Dostálovou, Ph.D., email: vladimira.dostalova @pedf.cuni.cz