Univerzita třetího věku


Vzdělávací program je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychologie stárnutí jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů a technik podporujících zvládání projevů stáří a stárnutí za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života.


Rozsah semináře: 22 vyučovacích hodin (6 x 3 vyučovací hodiny a 4 hodiny exkurze)
Datum konání: Bude upřesněno
Cena kurzu: 500 Kč
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Spálená 10, Praha 1
Výstup: Na závěr kurzu účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování se slavnostním předáním v prostorách historického Karolina