Elektronické informační zdroje

Knihovna PedF vytvořila přímo pro jednotlivé katedry webové stránky, které se týkají elektronických informačních zdrojů (EIZ) vhodných ke studiu.
Viz zde: https://knihovna.pedf.cuni.cz/eiz-katedry.html

Na této stránce najdete základní e-zdroje, které jsou vhodné pro jednotlivé katedry PedF UK ( KAMV ) a jsou:
1. nakupovány z finančních prostředků PedF UK nebo UK
2. bezplatně na webu, ale doporučeny pedagogy nebo Knihovnou PedF UK

Většinu uvedených zdrojů lze prohledávat až na úroveň článku nebo e-knihy přes vyhledávač elektronických zdrojů Ukaž