Přehled kontaktů


Vedení katedry:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

vedoucí katedry; garant studijních programů Management vzdělávání a Andragogika a management vzdělávání

Specializace: obecná andragogika, teorie a praxe vzdělávání dospělých, andragogická psychologie
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 105
Email: jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 525PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA

zástupce vedoucího katedry
Specializace: sociální andragogika, profesní vzdělávání dospělých
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 106
Email: jaroslav.kriz@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 510Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

tajemnice katedry, kontaktní osoba pro studenty se SVP

Specializace: řízení pedagogického procesu, soft skills
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512Mgr. David Mück

sekretariát

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 106
Email: david.muck@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511
Profesoři:

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.

Specializace: andragogické poradenství, docilita dospělých
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: ivan.pavlov@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511
Docenti:

doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Specializace: IT ve vzdělávání, talent management
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: martin.kursch@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.

Specializace: didaktika, ICT ve vzdělávání
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: david.vanecek@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512
Koordinátorka kurzů CŽV:

Mgr. Danuše Dvořáková

koordinátorka kurzů CŽV

Specializace: celoživotní vzdělávání, další vzdělávání
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512
Odborní asistenti:

Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.

Specializace: gerontologie, komunikační dovednosti
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: vladimira.dostalova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 523PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA

Specializace: školský management
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: vlastimil.hubert@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 510Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA

Specializace: marketing a management ve vzdělávání
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: jindrich.kolek@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 523PhDr. Mgr. Roman Liška, Ph.D., MBA

Specializace: ekonomika a financování škol, řízení pedagogického procesu, management kvality
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: rliska@seznam.cz
Telefon: 221 900 523Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Specializace: vedení lidí, personální činnosti
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: irena.trojanova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 523RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Specializace: správní právo, manažerské praxe
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: eva.urbanova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 510PhDr. Jiří Vronský, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: info@drvronsky.cz
Telefon: 221 900 523
Externí spolupracovníci:

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: david.muck@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511Mgr. Veronika Douchová, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: veronika.douchova@centrum.cz
Telefon: 221 900 523PhDr. Jiří Hrudkaj, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email:
Telefon: 221 900 523Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: kazik@a-hra.cz
Telefon: 221 900 523Mgr. Jiří Kopecký, MBA

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email:
Telefon: 221 900 523RNDr. Jindřich Kitzberger

Specializace: právní aspekty řízení ve školství
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: jindrich.kitzberger@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 523Mgr. Jan Maginec

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email:
Telefon: 221 900 523PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: okpaz@seznam.cz
Telefon: 221 900 523JUDr. Lenka Papíková

Specializace: školské právo
Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: lenka.papikova@seznam.cz
Telefon: 221 900 523Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: david.muck@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511