Přehled kontaktů


Vedení katedry:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

vedoucí katedry; garant studijních programů Školský management, Management vzdělávání a Andragogika a management vzdělávání

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 105
Email: jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 525PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA

zástupkyně vedoucího katedry

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 106
Email: michaela.tureckiova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

tajemnice katedry

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 106
Email: lucie.paulovcakova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511Bc. David Mück

sekretariát

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 106
Email: david.muck@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511
Docenti:

doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: ivan.pavlov@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: janamarie.safrankova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 523
Koordinátorka kurzů CŽV:

Mgr. Danuše Dvořáková

koordinátorka kurzů CŽV

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512
Odborní asistenti:

PhDr. et Mgr. Vlastimil Hubert, MBA

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: vlastimil.hubert@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 510RNDr. Jindřich Kitzberger

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: jindrich.kitzberger@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 523PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Pracoviště: [S] Magdalény Rettigové 8, Praha 1
Místnost: S200
Email: jana.kohnova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 362PhDr. et Mgr. Jaroslav Kříž, MBA

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: jaroslav.kriz@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 510PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: martin.kursch@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 109
Email: zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 512RNDr. Ing. Eva Urbanová

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: eva.urbanova@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 510
Externí spolupracovníci:

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: david.muck@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: kazik@a-hra.cz
Telefon: 221 900 523Mgr. Jiří Kopecký

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email:
Telefon: 221 900 523PhDr. Mgr. Roman Liška

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: rliska@seznam.cz
Telefon: 221 900 523PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: okpaz@seznam.cz
Telefon: 221 900 523JUDr. Lenka Papíková

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: lenka.papikova@seznam.cz
Telefon: 221 900 523PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: shanilova@nidv.cz
Telefon: 221 900 523PhDr. Jiří Vronský

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: info@drvronsky.cz
Telefon: 221 900 523Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M.

Pracoviště: [M] Myslíkova 7, Praha 1
Místnost: 108
Email: david.muck@pedf.cuni.cz
Telefon: 221 900 511