Často kladené dotazy

První hodina konkrétního předmětu začíná vždy online dle rozvrhu uvedeného v SIS. Tam se od vyučujícího dozvíte podrobnosti k danému předmětu. Získáte informace o Moodle KAMV, průběhu distanční výuky atd.
Aktuálně jsou využívány různé možnosti distanční výuky (např. MS Teams, Google Meet). Bude-li distanční výuka trvat i v dalším semestru, dojde ke sjednocení.
Distanční výuka bude realizována v souladu s opatřeními děkana. Sledujte webové stránky fakulty.
KAMV aktuálně neplánuje pořizování záznamů. V případě změny, budete informováni.
Předměty „staré akreditace“, které nemáte splněny z předchozích let, je možné absolvovat individuálně. Na podmínkách absolvování a atestace se dohodněte s garantem/vyučujícím předmětu, který je uveden v SISu.