HARMONOGRAM PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ 2024

Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Školský management

Cílem kurzu je připravit uchazeče na přijímací zkoušku do studijního programu Školský management. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými oblastmi zkoušky a získají přehled o základní studijní literatuře.

Časový a obsahový plán programu:

8. 4. 2024
14:45 – 15:00  Úvod – informace k přijímacímu řízení
15:00 – 16:00  Vzdělávací soustava ČR
16:00 – 16:15  přestávka
16:15 – 17:00  Andragogika
17:00 – 18:00  Sociologie

22. 4. 2024
14:45 – 16:15  Základy práva
16:15 – 16:30  přestávka
16:30 – 18:00  Pedagogika a psychologie

PřihláškaPřípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Andragogika a management vzdělávání

Cílem kurzu je připravit uchazeče na přijímací zkoušku do studijního programu Andragogika a management vzdělávání. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými oblastmi zkoušky a získají přehled o základní studijní literatuře.

Časový a obsahový plán programu:

15. 4. 2024
14:45 – 15:00  Úvod – informace k přijímacímu řízení
15:00 – 16:15  Organizace a řízení vzdělávací soustavy v ČR
16:15 – 16:30  přestávka
16:30 – 17:15  Teorie a praxe managementu vzdělávání dospělých
17:15 – 18:00  Teorie řízení a organizace; management

29. 4. 2024
14:45 – 16:15  Sociologie; sociologie práce a organizace
16:15 – 16:30  přestávka
16:30 – 17:15  Pedagogika a andragogika; filozofie výchovy
17:15 – 18:00  Psychologie a manažerská psychologie

Přihláška