Marketingové řízení školy

Zveřejněno: 2020-11-16 16:42:15

Marketingové řízení školy

 

Anotace:

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti marketingu jako nástroje podpory image školy a nástroje komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku koncepce marketingu školy s respektováním marketingově řízené instituce s cílem získat a udržet image školy s využitím optimálního propojení vnitřního a vnějšího prostředí školy z hlediska komunikace a odlišit se tak od dalších škol. Uplatňování marketingového řízení umožňuje lépe poznat cílové skupiny a najít vhodné cesty ke komunikaci s nimi, napomáhá zlepšovat vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné. Marketingové řízení je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.

 

Tematické bloky:

1. Podstata marketingu a provázanost marketingu a managementu ve škole/vzdělávací instituci

(2 vyučovací hodiny)

  • Podstata a význam marketingu, marketingově orientovaná organizace/škola
  • Marketing na vstupech a na výstupech, význam a užití pro management školy

 

2. Marketingové řízení

(2 vyučovací hodiny)

  • Podstata marketingového řízení, marketingové prostředí školy
  • Cílové skupiny v prostředí školy 
  • Marketingová taktika – marketingový mix školy

 

3. Aplikace marketingu v prostředí školy/vzdělávací instituce s důrazem na komunikační mix

(2 vyučovací hodiny)

  • Nástroje komunikační mixu, integrovaná marketingová komunikace
  • Analýza webových stránek vybraných škol
  • Sdílení zkušeností

 

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 24. 5. 2023 od 9:00

Cena kurzu: 2 300 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, Spálená 10, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška