Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků

Zveřejněno: 2020-11-16 16:31:15

Motivace a rozvoj pedagogických pracovníků

 

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti motivace a rozvoje pracovníků školy a metodologie identifikace, rozvoje a udržování talentovaných zaměstnanců.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku motivace a rozvoje pracovníků školy s cílem získat a udržet nejlepší pracovníky a zaměstnance s využitím vhodných metod odměňování, oceňování a dalšího rozvoje a odlišit se tak od dalších škol. Uplatňování programů efektivního řízení zaměstnanců a popřípadě programů talent managementu pro podporu nadaných pracovníků umožňuje najít vhodné cesty ke zvýšení efektivity výuky, spokojenosti studentů i vedení školy a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné. Řízení zaměstnanců je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.

Vzdělávací program vychází z obecné teorie řízení lidských zdrojů, uvádí význam řízení nadaných a talentovaných pracovníků v prostředí školy, zahrnuje základní rozbor a analýzy současných přístupů, které jsou podkladem pro plánování rozvoje všech pracovníků. Pozornost je věnována jednotlivým metodám identifikace, rozvoje a udržení zaměstnanců v praxi a dále též k porozumění kultury organizace a nastavení systematického procesu PR školy v souvislostech rozvoje zaměstnanců.

 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

  • porozumět odborným pojmům z oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců;
  • pochopit podstatu řízení rozvoje zaměstnanců, zejména nadaných a talentovaných jedinců;
  • orientovat se v problematice public relations a kultury organizace v kontextu školství;
  • orientovat se v metodologii identifikace, rozvoje a udržování zaměstnanců;
  • orientovat se v procesu přípravy efektivního hodnocení, odměňování a oceňování zaměstnanců;
  • vyhodnotit efektivitu jednotlivých procesů rozvoje, zavést program talent managementu.

 

Lektor: doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 24. 11. 2023

Cena kurzu: 2 800 Kč

Místo konání: ONLINE

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška