Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II

Zveřejněno: 2020-11-16 16:20:20

Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II

 

Kurz je rozšířením problematiky kurzu „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I“, kde bylo cílem intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení akutních – neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.

Kurz  „Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II“ připravuje účastníky kurzu k řešení situací, které by měla zvládnout škola sama.

 

PRVNÍ DEN (8 hod.)

modul E – Komunitní model práce – bezpečné klima,

modul A – První pomoc při šikanování, prohloubení,

modul D – Metodická podpora, prohloubení

 

Cíl profesní připravenosti: Zkvalitnit a upevnit připravenost na první pomoc při počáteční šikaně až do 3. stádia

 

DRUHÝ A TŘETÍ DEN (2 x 8 hod.)

modul C – Práce se třídou s počáteční podobou šikanování

 

Cíl profesní připravenosti:

Orientace v prvních dvou difuzních stadiích šikany.

Kvalifikovaný pohled na intervenční programy externích pracovníků ve třídách, kde je počáteční šikana. Inspirace pro práci ve třídních hodinách.

Poznámka: Připravenost na praktické zvládnutí rámcového třídního programu (RTP) vyžaduje rozšířený modul (alespoň pět dní) zaměřený na práci se skupinou. Těžištěm by mělo být odzkoušení na sobě, a to alespoň částečně základního intervenčního programu (ZIP), z něhož vychází rámcový program. Důležité je rovněž plánování a vytvoření vlastního programu podle diferenčních kritérií a zácvik v některých technikách.

 

ČTVRTÝ DEN (8 hod.)

modul F – Kořeny, příčiny a podmínky šikanování

modul B – Školní program proti šikanování

modul G – Sdílení závěrečných prací – orientační posouzení výsledků programu

 

Profesní připravenost: Odborná připravenost na účast při vytváření školního programu proti šikaně. Hlubší porozumění praktickým a metodickým problémům šikany.

 

Metody výuky:

Program se odehrává v rámci komunitního modelu práce (KMP). KMP vede nejenom k efektivní výuce, ale i k porozumění podstaty KMP – metody vyššího řádu, která umožňuje předcházet, mírnit či léčit školní šikanování.

Komunitní model práce je demokratickou formou řízení meziosobních vztahů v určité jednotce, v tomto případě ve skupině frekventantů kurzu. V rámci programu budou využívány základní komunitní principy.

 

Od absolventů programu očekává připravenost k řešení situací, které by měla škola zvládnout sama. Hlavní okruhy kompetencí (způsobilostí) jsou následující:

  • Seznámení s formou vzdělání – komunitním modelem práce.
  • Porozumění podstatě KMP, principům a pravidlům.
  • Připravenost na nejjednodušší používání ve výuce a třídních hodinách.
  • Kompetence kvalifikovaně posoudit indikaci šesti skupin scénářů pro řešení šikany.

           To znamená stanovit, co zvládne odborník prvního kontaktu (absolvent kurzu) a co již specialista, co zvládne škola sama a kdy je již nutná pomoc z venku.

  • Bezpečná první pomoc pro šikany do třetího stádia s obvyklou formou.
  • Praktické zvládnutí krizového scénáře (poplachového plánu) pro výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč.
  • Orientace v problematice pro první dvě, tzv. rozptýlená stadia šikany.
  • Připravenost na účast při vytváření školního programu proti šikanování.
  • Orientace v metodické podpoře pro oblast šikany.

 

Rozsah semináře: 32 vyučovacích hodin

Datum konání: Bude upřesněno

Cena kurzu: 6 900 Kč

Lektor: PaedDr. Michal Kolář

Místo konání: PedF UK Spálená 79/10, Praha 1, učebna SP 106

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT

PODMÍNKA ÚČASTI: ABSOLVOVÁNÍ KURZU ODBORNÉ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY I.

 

Přihláška