Práce s datovou schránkou

Zveřejněno: 2020-10-26 12:51:23

Práce s datovou schránkou

 

Cílem kurzu

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v práci s datovou schránkou z pohledu orgánu veřejné moci, obeznámit je se správným postupem při práci s datovými zprávami, upozornit na jiný okamžik doručení do datové schránky orgánu veřejné moci a fyzické nebo právnické osoby. Zároveň krok za krokem a na praktických příkladech v testovací datové schránce provede účastníky jednotlivými procesy práce s ní.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • orientovat se v právních předpisech týkajících se datových schránek,
 • správně pracovat s datovou schránkou a využívat její funkcionality,
 • zákonně nakládat s doručenými datovými zprávami.

 

Obsah kurzu

V roce 2017 se školy staly díky legislativním změnám orgány veřejné moci, což jim přineslo změny v práci s datovou schránkou, kterou měly předtím zřízenou buď jako právnické osoby nebo vůbec. Bez ohledu na zřizovatele, byl všem školám zřízen nový typ datové schránky – datová schránka orgánu veřejné moci. Školám přináší nové povinnosti, zejména přednostní využívání tohoto komunikačního kanálu při odesílání dokumentů jakékoliv osobě/instituci, která má datovou schránku zřízenou a zpřístupněnou.

 

Tematické bloky:

1) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy k tomuto zákonu (3 vyučovací hodiny)

 • Obecný úvod do problematiky datových schránek, předmět právní úpravy
 • Zřízení datové schránky a její identifikátor
 • Kdo musí mít datovou schránku ze zákona a kdo si ji může nechat zřídit na žádost
 • Oprávnění k přístupu do datové schránky
 • Znepřístupnění/zrušení datové schránky
 • Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
 • Funkcionality datové schránky a jejich nastavení
 • Doručování dokumentů
 • Datová zpráva a její stavy
 • Doba uložení datové zprávy v datové schránce
 • Informační systém datových schránek
 • Výhody/nevýhody/omezení datových schránek
 • Využití údajů vedených v základních registrech veřejné správy
 • Druhy certifikátů a jejich použití
 • Autorizovaná konverze dokumentů, postup při provádění konverze a subjekty k tomu oprávněné
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

2) Praktický dopad zákona č. 300/2008 Sb. na školy a příklady z praxe (3 vyučovací hodiny)

 • Zřízení datových schránek školám a školským zařízením jako orgánům veřejné moci
 • Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
 • Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky
 • Vazba na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vydávání rozhodnutí v elektronické podobě
 • Přestupky související s použitím datové schránky
 • Praktické příklady užití datové schránky a ukázky z provozu datových schránek
 • Řešení problémů s dokumenty došlými do datové schránky

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 13. 12. 2023

Cena kurzu: 1 980 Kč

Místo konání: on-line 

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D.

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat mailem či telefonicky. Ráda zodpovím Vaše případné dotazy.

Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Tel: +420 773 246 766