Prevence konfliktních situací ve škole – webinář

Zveřejněno: 2022-09-15 11:29:49

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na efektivní nastavení prevence konfliktů ve školách a školských zařízeních v různých pracovních situacích a při komunikaci s rodiči, žáky a kolegy. Účastníci se seznámí s teoretickým základem konfliktů a naučí se efektivně nastavit prevenci ve své organizaci. Pochopí význam vlastního hodnocení a budou ho umět využít jako základní oporu při řešení komplikovaných situací. Budou umět pojmenovat a nastavit smysluplné komunikační toky a efektivní systém spolupráce. Naučí se eliminovat komunikační stopky a komunikovat bez zbytečných spouštěčů.  

 

 

Tematické bloky:

 • Teoretická část: 2,5 hodiny
 • Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy a fáze konfliktů, strategie, způsoby řešení
 • Konflikt-spor-problém
 • Konfliktní situace ve školství
 • Spouštěče
 • Praktická část: 2,5 hodiny
 • Osobnostní nastavení
 • Pravidla a jejich role v prevenci konfliktů
 • Informační toky a jejich systém
 • Zdroje zpětné vazby a jejich využití v prevenci konflitků
 • Rozbor konkrétních případů ze života školy
 • Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny

 

Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je osvojit si účinné a efektivní strategie pro prevenci konfliktních situací ve školním prostředí a aplikovat je při řízení pedagogického procesu.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • orientovat se v konfliktních situacích ve školství
 • nastavit smysluplná pravidla a informační toky ve své škole
 • využívat zpětnou vazbu v oblasti prevence konfliktů
 • eliminovat zbytečné konfliktové spouštěče ve své komunikaci

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, členové širšího vedení školy (například vedoucí předmětových komisí či metodických sdružení, metodikové prevence, výchovní poradci), učitelé všech druhů škol a školských zařízení

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 7. 11. 2022 od 9:00

Cena kurzu: 2 300 Kč

Lektor: Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

Místo konání: online

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

PŘIHLÁŠKA