Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení

Zveřejněno: 2021-11-19 11:32:55

Anotace
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům klíčové poznatky z oblasti strategického plánování a řízení a ukázat jim, jak je využít v jejich řídicí praxi při přípravě a realizaci zvolené strategie rozvoje pracovníků. Účastníci se seznámí se základními typy strategií rozvoje pracovníků a možnostmi jejich aplikace v praxi, pochopí význam vhodně zvolené, naplánované a realizované strategie rozvoje pracovníků pro úspěšné fungování vzdělávací organizace.

 

Tematické bloky:

  • Cyklus strategického řízení a význam strategického plánování v praxi vzdělávacích organizací (2 hodiny)
  • Typy strategií rozvoje pracovníků a jejich možné využití v praxi (1 hodina)
    Strategická východiska a příprava strategie rozvoje pracovníků pro konkrétní organizaci (1 hodina)
  • Přístupy k rozvoji vybraných skupin pracovníků – fáze cyklu rozvoje, možnosti a metody osobního a profesního rozvoje pracovníků (1 hodina)
  • Profesní a kariérní poradenství a jejich využití vedoucím pracovníkem vzdělávací organizace při rozvoji pracovníků (1 hodina)

 

Metody výuky:


Uplatňovány jsou především dialogické a další aktivizační metody individuální a skupinové práce, v menší míře je používána i klasická metoda přednášky s diskusí.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení

Maximální počet účastníků: 15

Rozsah kurzu: 6 hod

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu: 1 980 Kč

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

PŘIHLÁŠKA