Time management pro pedagogické pracovníky

Zveřejněno: 2020-11-16 16:39:25

Time management pro pedagogické pracovníky

 

Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretická východiska a postupy time managementu související s řízením času ředitelů škol a školských zařízení, jejich zástupců a dalších pedagogických pracovníků. Cílem je napomoci těmto pracovníkům zefektivnit a zkvalitnit pracovní výkon, uvědomit si priority a umět nastartovat vybalancování osobního a pracovního života jako předpokladu k efektivnějšímu výkonu. Pozornost je věnována individuální analýze času, odhalování slabých míst (činností, které spotřebovávají čas  a nepřinášejí požadovaný efekt), stanovování priorit z hlediska pracovních činností a zavádění změn potřebných k vytvoření rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (WLB).  

 

Tématické bloky:

Time management

(2 vyučovací hodiny)

 • Time management (TM) - pojem obsah, význam, principy
 • Škodlivé myšlenky a předsudky, škodlivé zlozvyky
 • Hlediska důležitosti a naléhavosti zpracování úkolů

 

Postupy TM

(2 vyučovací hodiny)

 • Časový snímek dne, návod na zpracování
 • Analýza vlastního časového snímku (příklad vybraného pracovního dne), stanovení priorit
 • Návrh změn v rámci řízení času, nové efektivnější uspořádání času

 

Work-life balance

 • Vyladění osobního a pracovního života, možnosti
 • Uplatnění myšlenkových map v rozvrhu dne
 • Výměna zkušeností a nové podněty pro efektivní využití času a nastavení WLB

 

Vzdělávací cíl a cílová skupina

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům, ředitelům škol a školských zařízení a jejich zástupcům teoretický náhled, praktické informace a dovednosti z oblasti Time managementu za účelem zvýšení efektivity jejich práce.

 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • orientovat se v přístupech k time managementu;
 • zpracovat analýzu časového snímku činností a na základě analýzy vyhodnotit ztrátové časy a navrhnout efektivní využití času včetně uplatněním prvků WLB;
 • osvojit si práci s technikou myšlenkové mapy a využít ji ke zpracování návrhu nového uspořádání dne v rámci pracovní i osobní časové složky.

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

 

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 26. 4. 2023

Cena kurzu: 2 800 Kč

Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška