Využití ICT ve škole

Zveřejněno: 2020-11-16 16:34:24

Využití ICT ve škole

 

Vzdělávací program je zaměřený na projektové řízení zavádění informačních technologií do školských zařízení. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním projektů v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti využití informačních technologií ve výuce a seznámením s možnostmi současných platforem.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku správného nastavení požadavků škol, definováním vhodných kritérií úspěšnosti, sestavením jednotlivých projektů, parametrizaci jejich zadání a následné realizaci. Projekty využití informačních technologií ve výuce jsou přínosné pro pedagogy, vedení školy, studenty a žáky s respektováním současných možností s cílem utvářet přiměřené a efektivní digitální prostředí, umožňující všem účastníkům rychlejší a bezpečnou práci s daty, aplikacemi a dostupnými moderními digitálními platformami. Řízení projektů informačních technologií a podpora digitalizace je nedílnou součástí kvalitního managementu školy. Nicméně se vyskytují i kritické názory k přílišné digitalizaci, které budou ve vzdělávacím programu detailně rozebrány a diskutovány.

Vzdělávací program vychází z teorie informačních technologií, uvádí význam jejich zavádění, zabývá se úskalím realizačních projektů, rozebírá návratnost investic do digitalizace a snaží se nastínit možné cesty pro vedoucí projektů, zahrnuje také analýzy současných trendů, které jsou podkladem pro plánování rozvoje všech účastníků školních procesů. Pozornost je věnována jednotlivým platformám, jejich využití v praxi a dále též k porozumění těmto digitálním platformám z hlediska efektivního řízení jejich zavádění.

 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

  • porozumět odborným pojmům z oblasti informačních technologií a digitalizace;
  • pochopit podstatu řízení IT projektu a zavádění digitalizace;
  • orientovat se v problematice informačních systémů v kontextu školství;
  • orientovat se v metodologii zavádění IT projektů;
  • orientovat se v nových informačních a komunikačních technologiích, mobilních platformách;
  • vyhodnotit efektivitu používání moderních IT technologií, rozumět základům kyberbezpečnosti;
  • zhodnotit úspěšnost projektu a jeho následné využití ve výuce.

 

Lektor: doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Rozsah semináře: 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 9. 12. 2021 od 9:00 až 14:00

Cena kurzu: 1 980 Kč

Místo konání: PedF UK 

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška